Get Life Insurance and Discounts on Yoga; Thailand; เอไอเอ ไวทัลลิตี้

กลุ่มแอ๊บเซอลูท โยคะ

กลุ่มแอ๊บเซอลูท โยคะ นำเสนอบริการโยคะร้อน พิลาทีส การเสริมความแข็งแกร่งช่วงลำตัว และหลักสูตรโยคะอื่นๆ ซึ่งเน้นไปที่วิธีการแก้ไขครบวงจรเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มให้กับการฝึกโยคะ

ข้อควรทราบ

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้รับส่วนลดสูงสุดถึง 30% จากราคาปลีกที่แนะนำสำหรับการเป็นสมาชิก แอ๊บเซอลูท โยคะ ได้ทุกสาขาในประเทศไทย

รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 100 คะแนน ในแต่ละครั้งที่คุณออกกำลังที่ แอ๊บเซอลูท โยคะ

เลือกรูปแบบการเป็นสมาชิกที่คุณต้องการที่ แอ๊บเซอลูท โยคะ

ข้อตกลงในสัญญา

ราคาปลีกแนะนำของ แอ๊บเซอลูท โยคะ (บาท)

ราคาที่ได้รับส่วนลดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (บาท)

ส่วนลด เอไอเอ ไวทัลลิตี้ของคุณ

3 เดือน

15,900

11,900

25%

6 เดือน

28,900

19,900

30%

12 เดือน +

 

 • เดือน 1

 • เดือน 2-12

 • เดือน 13-24

 • เดือน 25+

 

 

2,100

3,500

2,900

2,500

 

 

2,100

2,900

2,900

2,500

 

 

-

17%

-

-

 • คุณสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 สมาชิกเท่านั้น

  สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แต่ละคนสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกแอ๊บเซอลูท โยคะ ได้เพียง 1 สมาชิกในราคาส่วนลดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้. ต้องดำเนินการโดยใช้ชื่อของสมาชิกและบุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้
 • ส่วนลดใช้ได้กับการสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น

  ส่วนลดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ใช้ได้เฉพาะการสมัครสมาชิกใหม่ของ แอ๊บเซอลูท โยคะ. การเป็นสมาชิกที่มีอยู่เดิมจะต้องสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขสัญญาปัจจุบันของสมาชิก. จากนั้นคุณจะสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิก แอ๊บเซอลูท โยคะ โดยใช้อัตราที่มีส่วนลดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หากคุณเป็นสมาชิกเดิมของ แอ๊บเซอลูท โยคะ คุณสามารถรับคะแนนการออกกำลังโดยทำการเชื่อมต่อการเป็นสมาชิก แอ๊บเซอลูท โยคะ เดิมที่มีอยู่เข้ากับบัญชีเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับ "สมาชิกเดิม" ดังต่อไปนี้ด้านล่าง
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่มีการมอบส่วนลดให้กับค่าธรรมการฝึกออกกำลังส่วนบุคคล
 • มีการงดเว้นค่าธรรมการดำเนินการแรกเข้า 5,000 บาท สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้.มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาตรฐานของ แอ๊บเซอลูท โยคะ
 • คุณสามารถรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 100 คะแนน ในแต่ละครั้งที่คุณออกกำลังที่ แอ๊บเซอลูท โยคะ

  เอไอเอ ไวทัลลิตี้ให้ 100 คะแนน เป็นประจำทุกวันสำหรับการออกกำลังกายที่ แอ๊บเซอลูท โยคะ ไม่ว่าจำนวนครั้งที่เข้าใช้ภายในหนึ่งวันจะเป็นกี่ครั้งก็ตาม.ถ้ามีการออกกำลังกายมากกว่า 1 กิจกรรมในวันเดียวกัน จะมีการให้คะแนนการออกกำลังที่สูงที่สุดในวันดังกล่าว

  ตัวอย่าง : คุณรัก สุขภาพออกกำลังที่ แอ๊บเซอลูท โยคะ กิจกรรมนี้มีสิทธิ์ได้รับ 100 คะแนน
  นอกจากนี้ในวันเดียวกัน คุณรัก สุขภาพได้วิ่งมาราธอนและนำส่งข้อมูลของกิจกรรมการออกกำลังที่จัดขึ้นให้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้าว.คุณรัก สุขภาพจะได้รับ 0,0 คะแนนสำหรับวันที่วิ่งมาราธอน กล่าวคือเป็นกิจกรรมที่สูงกว่าของ 1,500 กิจกรรมด้านบน

มาเริ่มกันเลย

สมัครเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้วันนี้ เพื่อเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์หลากหลายและรับคะแนนสะสมเอไอเอ ไวทัลลิตี้